ความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์สูงขึ้น 50–80% ในผู้สูงอายุที่ติด COVID-19

ความสำคัญของการทำกายภาพบำบัดที่บ้าน